Monday, July 23, 2007

Katas Heian I-V

Los cinco kata básicos de Karate Shotokan, realizados por los maestros Osaka, Imura, Sakata, Kagawa, Ogura, Fukami, Imamura, Yokomichi, Kashiwage, Koike y Mizuno de la JKA.

0 comments: